8. septembra 2015

Trnavský kraj

Trnavský kraj

Egyedová Helena, Kozmetika Helena, Leninová 216, 925 22 VEĽKÉ ÚĽANY
tel.: +421 904 173 352

Hodáňová Zuzana, Kozmetický salón, Sídlisko SNP 12, 908 51 HOLÍČ
tel.: +421 903 129 363

Pobjecká Ingrid, Salón Ina, Štefánikova 2/B, 921 01 PIEŠŤANY
tel.: +421 905 256 617

Ťuláková Jarmila, Kozmetický salón, Štefánivova 700, 905 25 SENICA
tel.: +421 905 897 205